Back to top

Zabytki na wyspie

  • Forsterówka - najbardziej tajemniczy obiekt na Wyspie Sobieszewskiej / Źródło: Wikipedia

    Forsterówka to modrzewiowy dworek położony w lesie pośrodku Wyspy Sobieszewskiej, w którym podczas II Wojny Światowej rezydował gauleiter i obergruppenführer SS Albert Forster. Jest jednym z niewielu zabytków na wyspie, które ostały się do naszych czasów.

  • Zabytkowa śluza w Przegalinie, tzw. Śluza Północna (wyłączona z eksploatacji)

    XIX-wieczna śluza w Przegalinie to śluza regulująca obecny bieg Wisły od 1895 r. Historia powstania śluzy w Przegalinie nierozerwalnie związana jest z budową przekopu Wisły w latach 1889-1895. Wtedy to powstała konieczność oddzielenia starego koryta Wisły (Wisły Gdańskiej) od jej nowego nurtu (Wisły Przekop) urządzeniem hydrotechnicznym. Śluza oprócz regulacji wód Wisły miała także zapewnić swobodne przeprawianie się przez nią statków - tzw. śluzowanie.

  • Stele ewangelickie przy kościele w Sobieszewie

    Zabytkowe stele przy kościele w Sobieszewie to najstarsze pomniki nagrobne na terenie Trójmiasta!