Back to top

Najważniejsze daty w historii Wyspy Sobieszewskiej

Lista najważniejszych dat i wydarzeń w historii Wyspy Sobieszewskiej:
* wymienione niżej historyczne nazwy Sobieszewa to: Bonensak, Bonsag oraz Bohnsack (do 1945 roku).

PRZED POWSTANIEM WYSPY SOBIESZEWSKIEJ:

ok. 1400 r. - najstarsza odnaleziona wzmianka o Sobieszewie ​- a dokładnie o karczmie w Bonensak, czyli dzisiejszym Sobieszewie. Zgodnie z mapą prof. Hugo Bertrama z 1935 roku prezentującą daty lokowania miejscowości z okolic Gdańska Bonensak został założony w czasach krzyżackich, czyli przed 1400 rokiem.

1438 r. - wzmianka o Bonsag w księdze czynszów komturstwa gdańskiego.

1793 r. - fragment mierzei, nazywany obecnie Wyspą Sobieszewską, w wyniku II rozbioru Polski, zostaje wchłonięty przez Prusy.

1840 r. - powstanie drugiego ujścia Wisły, które otrzymało nazwę Wisła Śmiała (01.02.1840). W wyniku zatoru lodowego na Wiśle zostaje przerwany pas wydm na wysokości wsi Górki, a wody Wisły torują sobie nową drogę do morza. Przerwanie lądu powoduje powstanie półwyspu, którego fragment ujęty w ramiona Wisły w 1895 r., zostanie nazwany Wyspą Sobieszewską. Data 01.02.1840 roku uznawana jest również za datę powstania wsi Górki Wschodnie, będącej dziś jednym z osiedli na Wyspie Sobieszewskiej.

1887 r. - wybudowanie kamiennej grobli wzdłuż Wisły Śmiałej w Górkach Wschodnich (na granicy dzisiejszego rezerwatu "Ptasi Raj").

1891 r. - powstanie stacji ratownictwa brzegowego przy plaży w Sobieszewie (budynek dzisiejszej tawerny "Robinson" przy ul. Falowej 10)

WYSPA SOBIESZEWSKA OD 1895 ROKU DO DZIŚ:

1895 r. - powstanie Wyspy Sobieszewskiej - 31.03.1895. W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia trzeciego ujścia Wisły pod Świbnem, nazwanego później Wisłą Przekop, które stanowi obecnie główne ujście Wisły do morza. 31 marca każdego roku Wyspa Sobieszewska obchodzi swoje urodziny. Więcej o powstaniu Wyspy Sobieszewskiej >>

1906 r. - wybudowanie Domu Zdrojowego nad Martwą Wisłą w Sobieszewie i utworzenie kąpieliska morskiego (niem. Ostseebad Bohnsack).

1925 r. - otwarcie portu lotniczego dla hydroplanów w Górkach Wschodnich (w okresie Wolnego Miasta Gdańska).

1928 r. - pożar Domu Zdrojowego "Kurhaus Bohnsack" nad Martwą Wisłą w Sobieszewie (07.11.1928). W jego wyniku doszczętnie spłonął najbardziej okazały i jednocześnie najpopularniejszy budynek na Wyspie Sobieszewskiej w tamtym czasie. To przed nim znajdowała się główna przystań dla parowców pływających po Wiśle między Gdańskiem a Sobieszewem (dom zdrojowy ani przystań dziś nie istnieją).

1945 r. - Sobieszewo zostaje przekazane administracji polskiej jako sołectwo Bąsak (fonetyczne spolszczenie niemieckiej nazwy Bohnsack), należące do gminy Śpiewowo (późniejsze Świbno).

1947 r. - zmiana pierwszej powojennej nazwy Sobieszewa - Bąsak - na dzisiejsze Sobieszewo, nazwane tak na cześć królowej Marii Kazimiery d’Arquien, zwanej Marysieńką, żony króla polskiego Jana III Sobieskiego, która według podania miała zatrzymać się w tutejszej karczmie.

1959 r. - utworzenie rezerwatu przyrody "Ptasi Raj" w Górkach Wschodnich (zachodnia część Wyspy Sobieszewskiej).

1963 r. - wybudowanie mostu pontonowego na Martwej Wiśle w Sobieszewie, który z planowanego mostu tymczasowego stał się mostem stałym zapewniającym główną komunikację wyspy z lądem. Most pontonowy służył mieszkańcom i turystom przez 55 lat (do powstania nowego mostu zwodzonego w 2018 r.).

1973 r. - włączenie Wyspy Sobieszewskiej w granice administracyjne Gdańska (od 01.01.1973 dzielnica Gdańska).

1986 r. - pożar zabytkowego kościoła parafialnego w Sobieszewie (22.02.1986). Istniejący od XVI wieku kościół ewangelicki, od 1947 r. katolicki, pod wezwaniem Matki Boskiej Saletyńskiej, ulega całkowitemu spaleniu, a następnie zostaje rozebrany. W jego miejscu w 1995 r. wybudowano obecny kościół.

1991 r. - utworzenie rezerwatu przyrody "Mewia Łacha" w Świbnie (wschodnia cześć Wyspy Sobieszewskiej).

1994 r. - Wyspa Sobieszewska otrzymuje status Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2018 r. - wybudowanie nowego mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Sobieszewie (10.11.2018).